Samorząd Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i inne) do udziału w krótkim badaniu, którego celem jest ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego regionu w 2023 roku.

Uprzejmie prosimy o przekazanie niniejszej wiadomości wszystkim Zainteresowanym.

Dzięki badaniu chcemy poznać m.in preferencje sektora NGO w zakresie współpracy z nami oraz zidentyfikować bariery, które utrudniają rozwój naszych relacji.

Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający łączenie danych osobowych Badanych z odpowiedziami udzielanymi na pytania w niej zawarte.

Ankieta zawiera 12 pytań, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut.

Kliknij i wypełnij ankietę!


Oczywiście cały czas pozostajemy do Państwa dyspozycji, a jeszcze lepszy kontakt z nami zapewnia newsletter "ngo w łódzkiem", na który można zapisać się na ngo.lodzkie.pl.