Letnie Kino Profilaktyczne powstało we współpracy Wydziału Profilaktyki i Wspierania Rodziny, Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Komendy Powiatowej Policji. Wybrane filmy poruszają trudną tematykę i mają za zadanie skłonić nas do refleksji. Ponadto organizatorzy “kina pod chmurką” przed każdą emisją filmu omawiają prezentowane w nim problemy społeczne.

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu odbędzie się 25 czerwca. Na ekranie zobaczymy polski dramat obyczajowy pt. „Wszystkie nasze strachy” (reż. Łukasz Gutt, Łukasz Ronduda).

Opis fabuły

Daniel (Dawid Ogrodnik) jest artystą, katolikiem i aktywistą. Domy w rodzinnej miejscowości ozdobione są jego imponującymi malowidłami, rzeźby trafiają na cenione wystawy w Warszawie, a instalacje w rodzaju podświetlonej i pozdrawiającej głosami mieszkańców kapliczki służą lokalnej wspólnocie. Jego znakiem rozpoznawczym jest bluza ozdobiona tęczowymi elementami. Jako głęboko wierzący katolik, Daniel angażuje się w sprawy duchowe. Mężczyzna uważa, że kościół nie powinien być miejscem wykluczenia a w jego wspólnocie jest miejsce dla każdego bez względu na światopogląd i osobiste wybory. W wyniku dramatycznych wydarzeń Daniel decyduje się na wzięcie udziału w odważnej walce w obronie swoich idei i postanawia rozprawić się z homofobią mieszkańców rodzinnej miejscowości.

Priorytetem organizatorów wydarzenia jest zapewnienie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery dla wszystkich uczestników. Dlatego podczas seansów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających.

repertuar Letniego Kina Profilaktycznego na plakacie.