Drzwi nowo wybudowanego Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych otwarto dziś o godzinie 10.00. Do godz. 16.00 będzie można obejrzeć tam wystawę o działalności Klubu i Retmanatu Drużyn Wodnych, wystawę modeli statków, żaglowców, samolotów w wykonaniu Marka Magiera oraz Wojciecha Zakrzewskiego, prezentację relacji oraz zdjęcia z rejsów klubowych.

Od godziny 10.00 żeglowanie optimistami z harcerzami oraz przejażdżka motorówką ze sternikiem.

Około 16.30 nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi przed Pabianickim Centrum Sportów Wodnych.

W godzinach 14.00-20.00, w okolicach sceny będą czekały: zjeżdżalnia dmuchana, ramka do żeglarskich zdjęć, zabawy, konkurencje dla dzieci i młodzieży. Swoją działalność zaprezentują również pabianickie stowarzyszenia.Zespoły Męski punkt widzenia oraz Tortuga Folk Band zagrają dla nas szanty oraz piosenki turystyczne. 

Organizatorami imprezy są: Pabianicki Klub Sportów Wodnych, Retmanat Hufca ZHP Pabianice oraz MOSiR.

Natomiast w niedzielę od godz. 10.00 odbędą się XXI Regaty o Puchar Prezydenta Pabianic.