65. bieg ukończyło 15 osób, a najlepsi to Łukasz Gryzio (18:37) wśród mężczyzn i Dorota Krysiak (27:52) wśród kobiet.