Są przede wszystkim wygodne dla klientów, a samym prawnikom pozwalają działać niezależnie od miejsca, w którym się aktualnie znajdują. Jakie jeszcze wyzwania przed kancelariami prawnymi stawia rozwój technologiczny? Jaka jest przyszłość tej branży? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym artykule.

Czym jest i jak działa kancelaria prawna?

Kancelaria prawna to przede wszystkim miejsce, w którym pracują prawnicy oraz osoby współtworzące biuro prawnika (np. prawnicy, radcowie, sekretarki, informatycy). W związku z tym śmiało można stwierdzić, że kancelarię prawną tworzą ludzie - specjaliści w określonych branżach. Doświadczeni prawnicy posiadający wiedzę zgodną ze specjalizacją w danej dziedzinie prawa wspólnie pracują na sukces kancelarii. Ich wiedza i umiejętności wzajemnie się uzupełnia, dzięki czemu są w stanie świadczyć kompleksowe usługi zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i firm.

W tym drugim przypadku obsługa prawna polega przede wszystkim na:

  • przygotowywaniu różnego rodzaju dokumentów oraz umów;
  • weryfikowaniu dokumentów wpływających do przedsiębiorstwa pod kątem ich zgodności z prawem;
  • wydawaniu opinii prawnych;
  • doradzaniu w zakresie prowadzenia działalności biznesowej, podejmowania decyzji, czy prowadzenia negocjacji z partnerami;
  • reprezentowaniu firmy na zewnątrz.

Obsługą prawną firmy może zajmować się zatrudniony w niej radca prawny lub wynajęta do tego kancelaria zewnętrzna. Drugie rozwiązanie nazywane jest outsourcingiem obsługi prawnej (zlecaniu na zewnątrz), który jest z reguły tańszy niż stworzenie i utrzymywanie specjalnego etatu. Wynajęcie zewnętrznej kancelarii umożliwia również korzystanie z wiedzy całego zespołu prawników, specjalizujących się w odmiennych dziedzinach prawa. Pod tym względem outsourcing ma dużą przewagę nad zatrudnieniem własnego radcy prawnego.

Kancelaria prawna XXI wieku

Rozwój technologiczny oraz cyfryzacja biznesu wymusza na prawnikach dostosowanie się do obecnych trendów rynku, stanowiąc jednocześnie szansę rozwoju i znalezienia nowych klientów. Obecnie kancelarie prawne na co dzień zajmują się aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, które jeszcze kilka lat temu dotyczyły wyłącznie największych przedsiębiorstw. Prawnicy przygotowują umowy w zakresie wdrażania nowych technologii, zajmują się pozyskiwaniem finansowania inwestycji, czy przepisami dotyczącymi ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych. 

Kancelarie prawne wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich klientów coraz częściej świadczą kompleksowe usługi online. Dzięki nowoczesnym systemom teleinformatycznym udzielają zdalnych konsultacji oraz prowadzą internetową obsługę dokumentów. Bezpieczeństwo tych czynności gwarantują nowoczesne zabezpieczenia i certyfikaty, które uniemożliwiają wyciek danych.

Prawnicy pracujący dla nowoczesnej kancelarii prawnej powinni być praktykami biznesu, którzy potrafią nie tylko doradzić w standardowych tematach prawnych, ale także stanowić wsparcie w prowadzeniu działalności oraz wyznaczaniu kierunków jej rozwoju. Oferowane przez nich usługi powinny być odzwierciedleniem potrzeb klientów oraz specyfiki branży, w której oni funkcjonują. O tych aspektach pamiętają z pewnością kancelarie prawne świadczące outsourcing obsługi prawnej, który jest przyszłością rynku prawnego w Polsce i na świecie. 

Więcej pod adresem: https://www.bhpex.pl/kancelaria-prawna/.