Jednak jest wykorzystywane nie tylko na drogach publicznych. Czytaj dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.

  • Oznakowania poziome - to trzeba wiedzieć

  • Jak wykonuje się oznakowania poziome?

Oznakowania poziome - to trzeba wiedzieć

Malowanie oznaczeń poziomych kojarzy się głównie z drogami. Na myśl od razu przychodzą przejścia dla pieszych, pasy ruchu, linie, pojedyncze lub podwójne, oddzielające na drogach krajowych dwa pasy jezdni czy namalowane poziomo znaki drogowe. Jednak oznakowaniu poziomemu podlegają nie tylko drogi. Bardzo często wykonuje się je także w obiektach przemysłowych, na parkingach w galeriach handlowych oraz w miejscach użytku publicznego, gdzie wyznaczają ciągi komunikacyjne dla pieszych.

Więcej informacji na temat oznakowania poziomego można znaleźć tutaj: https://malowanielinii.pl/oznakowania-poziome/.

Rodzaje oznakowania poziomego

Głównym zadaniem znaków drogowych jest zapewnienie bezpieczeństwa. Oznakowanie poziome umieszczone bezpośrednio na nawierzchni jezdni może stanowić znaki ostrzegawcze i znaki uzupełniające. Poziome strzałki kierunkowe sprawiają, że zapewniona jest prawidłowa organizacja ruchu. Oznakowanie dróg w zakresie linii segregacyjnych, pomaga zachować bezpieczeństwo. Podobnie działają linie krawędziowe i linie ciągłe. Oznakowanie poziome pełni także role wyznacznika miejsc — postojowych lub dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu, że są doskonale widoczne, dużo łatwiej je znaleźć. Za pomocą znaków poziomych umieszczonych w miejscach szczególnie niebezpiecznych można zwrócić uwagę kierowców, aby zachowali większą koncentrację. 

Jak wykonuje się oznakowanie poziome?

Oznakowanie poziome dróg musi być zawsze wykonywane przez profesjonalną firmę. Bardzo często wymaga to złożonego działania. Hale produkcyjne, w których wykonywane będzie malowanie linii, muszą być opróżnione na czas wykonania prac, dlatego warto zrobić to na etapie przygotowania miejsca do pracy. Oznakowanie poziome parkingów również powinno odbywać się przed oddaniem budynku do użytku.

Malowanie pasów rozpoczyna się od przygotowania powierzchni. Farba powinna być dostosowana do rodzaju podłoża i jednocześnie cechować się wysoką odpornością na ścieranie. Znaki poziome powinny być zawsze wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, przyjętymi znakami stosowanymi w ruchu drogowym i dostosowane do istniejącego oznakowania. 

Zastosowanie oznakowania poziomego stanowi idealne uzupełnienie pionowych znaków drogowych i minimalizuje ryzyko wypadków drogowych. Szczególnie ważne są także linie poziome namalowane jako znaki ostrzegawcze w dużych zakładach pracy, obiektach przemysłowych i budynkach, ponieważ pomagają przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

Malowanie linii - MalowanieLinii.pl

Adres firmy:
Krzycka 71a/2, 53-019 Wrocław

Telefony:
+48 795 466 885
+48 601 304 306

Strona WWW:
https://malowanielinii.pl/