Kandydaci do pracy bez doświadczenia i kwalifikacji z reguły zatrudniają się na gorzej opłacanych stanowiskach, często otrzymując wynagrodzenie w wysokości minimalnej krajowej pensji. Ile ona obecnie wynosi?

Praca w Łodzi – ile wynoszą minimalne zarobki?

Według rozporządzenia przyjętego przez Radę Ministrów w roku 2022, minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło w styczniu 2023 roku. Oznacza to, że najniższa pensja od 1 stycznia wynosi 3490 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrosła do 22,80 zł brutto za godzinę. 

Zgodnie z rozporządzeniem, takie stawki obowiązują obecnie. Natomiast kolejna ich podwyżka planowana jest 1 lipca. W tym dniu płaca minimalna zostanie podwyższona do 3600 zł brutto, co oznacza wzrost aż o 590 zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia w roku 2022. Od lipca stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych będzie wynosić 23,50 zł. 

Śmiało można więc powiedzieć, że jeśli chodzi o poszukiwanie pracy w Łodzi, sytuacja pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenie, systematycznie się poprawia. W skali całego kraju za minimalną pensję pracuje nawet 3 miliony osób – to właśnie oni otrzymają podwyżkę pensji. 

Praca w Łodzi a przewidywalna minimalna krajowa na rok 2024 

Eksperci przewidują, że trend wzrostu minimalnych wynagrodzeń Polaków wciąż będzie się utrzymywał. W 2024 roku wynagrodzenie minimalne powinno wzrosnąć według prognoz nawet o kilkaset złotych. Wskaźnik weryfikacyjny, który uwzględnia poziom inflacji w kraju, znacząco wpłynie na wysokość podwyżki.

Można przewidywać, że najniżej opłacani pracownicy w przyszłym roku mogą doczekać się podwyżki wynagrodzenia nawet o 20%. 

Co grozi pracodawcy, który uchyla się od obowiązku wypłacania minimalnej pensji?

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że pracodawca, który nie przestrzega zasad dotyczących minimalnego wynagrodzenia, naraża się na bardzo surowe konsekwencje. Pracownik może wystąpić z powództwem o zapłatę należnych mu pieniędzy na drodze procesu cywilnego przed sądem pracy. Przegrana nieuczciwego pracodawcy jest w takiej sytuacji niemalże pewna – płaca minimalna to uprawnienie, które jest pracownikowi gwarantowane ustawowo. Pracodawca dodatkowo może zostać obciążony również kosztami postępowania sądowego.

Prawo pracy mówi również, że pracownik może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę o pracę, jeśli pracodawca dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec niego. Takim właśnie naruszeniem jest wypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia niższego, niż wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

Kara grzywny, która grozi pracodawcy za to przewinienie, wynosi od 1000 do nawet 30000 zł. W przypadku długotrwałego uchylania się od obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia pracodawca musi liczyć się z odpowiedzialnością karną – to jest karą pozbawienia lub ograniczenia wolności. 

Czy w Łodzi łatwo można znaleźć pracę? 

Z racji tego, że Łódź stanowi bardzo ważny ośrodek gospodarczy i biznesowy w skali kraju, znalezienie pracy w mieście nie powinno być zbyt trudne, o ile podejdzie się do tego zadania aktywnie i systematycznie. Na łatwość znalezienia zatrudnienia wpływa bowiem wiele czynników, takich jak kwalifikacje, posiadania doświadczenie, branża oraz aktualna sytuacja na rynku pracy. 

W mieście działa obecnie wiele firm instytucji, co zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia w różnych sektorach. Miasto słynie nie tylko z przemysłu włókienniczego, może pochwalić się również wysoce rozwiniętym sektorem handlu, finansów, medycyny, edukacji, usług oraz IT. 

Aby znaleźć wymarzoną pracę w Łodzi, warto wiedzieć, gdzie jej szukać. Interesujące oferty pracy dostępne są na stronie internetowej https://www.gowork.pl/praca/lodz;l

W procesie rekrutacyjnym na wymarzone stanowisko ogromne znaczenie mają dokumenty rekrutacyjnie, takie jak CV i list motywacyjny. W poszukiwaniu pracy warto rozważyć skorzystanie z pośrednictwa agencji pracy, która jest w stanie przedstawić odpowiednie oferty, pasujące do profilu zawodowego kandydata.