Doświadczony Elektryk Wrocław - czym się zajmuje?

Wbrew obiegowej opinii okresowe pomiary elektryczne polegają nie tylko na sprawdzeniu, czy w konkretnym gnieździe można wykazać różnice potencjałów (czyli napięcie). To wyjaśnia, dlaczego elektryk zabiera ze sobą kilka mierników na jedną wizytę. Jeżeli widzisz, że "fachowiec" ma ze sobą wyłącznie neonówkę - to znak, który nie świadczy o jego profesjonalizmie. Dopiero skorzystanie z odpowiednich narzędzi pozwala przeprowadzić dokładne sprawdzenie instalacji elektrycznej i wykluczenie nieprawidłowości. Dobry Elektryk pomiarowiec musi wykazać, że posiada właściwe uprawnienia elektryczne, nazywane często SEPami. 

Mierniki dla elektryków Wrocław - jak się ich używa?

 Elektrycy w swojej codziennej praktyce korzystają z różnych mierników, które służą do pomiarów:

- mocy, prądu i napięcia,

- rezystancji izolacji

- pomiaru wyłączników różnicowoprądowych, uziomów czy pętli zwarciowej

Na rynku istnieją wielofunkcyjne mierniki do pomiarów instalacji elektrycznych, których funkcjonalność może zastąpić kilka urządzeń pomiarowych (jak np. miernik rezystancji izolacji, pętli zwarcia lub włączników RCD).

Pomiary elektryczne Wrocław

Punkt wyjściowy do poprawnego przeprowadzenia badania stanowią oględziny sprawdzanej instalacji. Ta czynność jest jednak dość często pomijana - niesłusznie, bowiem dokładna weryfikacja pozwala określić podstawowe problemy, takie jak np.:

- zachowanie obudów i osłon,

- stopień zużycia osprzętu instalacji.

Wykonane kompleksowo Pomiary Elektryczne Wrocław, w ramach okresowego przeglądu elektrycznego pozwalają zweryfikować, czy w przypadku uszkodzenia odbiornika lub samego przewodu zainstalowane zabezpieczenia zadziałają poprawnie i czy nie ma żadnych problemów związanych z wyłącznikami lub z uziemieniem.

Usługi elektryczne - Wrocław

Podstawowy pomiar elektryczny w większości przypadków opiera się m.in. także na pomiarze RISO, czyli pomiarze rezystancji izolacji. Niestety dość często jest on pomijany. Dlaczego? Pracująca instalacja powinna bowiem zostać całkowicie wyłączona, a w celu uniknięcia wypinania z gniazdek, przeprowadzenie pomiaru jest możliwe poprzez połączenie wszystkich przewodów roboczych i podanie między nimi napięcia pomiarowego DC. W sytuacji gdy Elektryk Wrocław Krzyki ma do czynienia  z instalacjami podtynkowymi w domach jednorodzinnych - wówczas napięcie powinno wynosić 500 V. 

W sytuacji, gdy instalacja jest wykonana prawidłowo i obwody są ponumerowane - nie ma z tym problemów. Trudność pojawia się wtedy, gdy instalacja jest wykonana niedbale i wszystko trzeba odnajdywać samodzielnie. Dzięki regularnym pomiarom RISO można ocenić stan izolacji przewodów w posiadanej instalacji, co finalnie przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa.

 

Odbiór instalacji elektrycznej

Jeśli szukasz doświadczonego elektryka z Wrocławia lub okolic, który sprawdzi czy kontrolowana instalacja spełnia wszelkie normy i nie jest wykonana wadliwie - warto zapytać potencjalnego kandydata o posiadane uprawnienia. Dlaczego jest to tak ważne? Specjaliści bez odpowiednich pozwoleń i doświadczenia mogą skutkować ryzykiem wystąpienia pożaru lub  porażenia prądem. Decydując się na współpracę ze sprawdzonym elektrykiem z Wrocławia zyskujesz gwarancję bezpieczeństwa. Dowód stanowi odpowiedni protokół pokontrolny.

Ryzyko pożaru - jak go uniknąć?

Pożar może być wywołany przez  nadmierne przegrzanie przewodów lub innych elementów, takich jak np.: tablice bezpiecznikowe.

Okresowe pomiary elektryczne 5 – cio letnie

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności urządzeń technicznych należy wykonywać okresowy przegląd instalacji elektrycznej. Ich przeprowadzenie nie jest podyktowane dobrą wolą właściciela obiektu budowlanego - wynika to bowiem z przepisów prawa.

Art. 62 Prawa budowlanego określa, że obiekty budowlane podczas użytkowania powinny być kontrolowane co najmniej raz na 5 lat. Weryfikowane są wówczas: kontrola stanu technicznego, przydatność użytkowa, a także estetyka budynku i otoczenia. Obowiązek ten spoczywa zarządcach obiektów oraz właścicielach. 

Co więcej - wspomniane przeglądy dotyczą także obiekty letniskowe i zagrodowe.

Co wchodzi w zakres takiego przeglądu elektrycznego?

- ocena sprawności stanu połączeń i osprzętu,

- zabezpieczenia,

- środki ochrony przed porażeniem,

- oporność izolacji przewodów, aparatów i uziemień.

Przegląd instalacji elektrycznej Wrocław - kto może to wykonać?

Osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalizacji instalacyjnej mają prawo do wykonania przeglądu instalacji elektrycznej.

Świadectwa kwalifikacyjne wymienione przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej są dedykowane następującym stanowiskom pracy:

- (E) Eksploatacja - mowa tu o stanowiskach osób, które zajmują się obsługą, konserwacją, remontami czy montażem,

- (D) Dozór - tutaj wymienia się osoby, które kierują czynnościami osób wykonujących prace w zakresie "E" oraz stanowiska techniczne, które pełnią nadzór nad eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń. Po więcej informacji zapraszamy na nasz blog elektryczny https://elektryk24wroclaw.pl/elektryczny-blog/.