Wybór rodzaju kredytu

Firma, która chciałaby starać się o kredyt, w pierwszej kolejności musi określić, jakim celom ma on służyć. Kredyt może mieć bowiem formę otwartej linii, dzięki której jednostka może na bieżąco dokonywać płatności do pewnego, ustalonego limitu pieniężnego. Tego rodzaju zobowiązanie ma charakter odnawialny i polecane jest firmom, które mają przejściowe problemy z utrzymaniem płynności finansowej, jednak ich ogólna kondycja jest dobra. Kredyt dla firm może również służyć spłacie bieżących zobowiązań bądź celom inwestycyjnym. Jeśli jednostka zamierza podjąć się realizacji większej inwestycji, będzie musiała przedstawić szczegółowy biznesplan oraz projekt inwestycyjny.

Jak uzyskać kredyt dla firm?

Każdy, kto chce ubiegać się o kredyt bankowy, zostanie przez bank dokładnie oceniony - chodzi tutaj oczywiście o analizę zdolności kredytowej. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i firm, niemniej jednak sposób oceny zdolności kredytowej w obu przypadkach wygląda nieco inaczej. Przedsiębiorcy zobowiązani są dostarczyć do banku dokumentację finansową jednostki - sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) z roku bieżącego oraz z roku ubiegłego, zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach składek ZUS i podatków, ewentualnie również projekt inwestycyjny. O kredyt mogą ubiegać się również nowe przedsiębiorstwa, choć nie ulega wątpliwości, że trudniej jest im go uzyskać.

Muszą one przedstawić biznesplan, gdyż nie posiadają jeszcze swojej historii finansowej. Banki oceniają wtedy nie tylko sam pomysł na biznes, ale również zdolność kredytową każdego z właścicieli firmy. Ich kondycja finansowa jest niezwykle istotna, ponieważ to ich majątek będzie zabezpieczał spłatę kredytu. Po dostarczeniu dokumentacji analitycy bankowi dokonują oceny zdolności kredytowej, na podstawie której zostaje wydana decyzja o przyznaniu kredytu. Często trzeba na nią poczekać kilka tygodni - procedurę można nieco przyspieszyć, jeśli zostanie dostarczona pełna, wymagana przez bank dokumentacja, bowiem kredytodawca nie będzie wtedy musiał wzywać do uzupełnienia braków. Banki mogą również wymagać dodatkowego zabezpieczenia kredytu firmowego - najczęściej poprzez wykupienie ubezpieczenia bądź zastaw na nieruchomości czy majątku. Dotyczy to w szczególności nowo powstałej firmy, która dla banków jest bardzo ryzykownym klientem.

Po pomoc do doradcy

Przedsiębiorcy często zadają sobie pytanie, jaką ofertę kredytową wybrać? Jak poprawić swoją zdolność kredytową? Dlaczego bank po raz kolejny odrzucił wniosek? Odpowiedzi na te pytania trudno znaleźć samemu, jeśli nie zna się dogłębnie specyfiki rynku kredytowego. Najlepiej więc zgłosić się do doradcy kredytowego - profesjonalisty, który doskonale zna się na szeroko pojętych kredytach dla firm. Przede wszystkim przeanalizuje on sytuację finansową firmy, a także pomoże dobrać odpowiednią ofertę kredytową. Co więcej, doradca kredytowy podpowie, jak w łatwy sposób można poprawić kondycję finansową jednostki, a także jak unikać poszczególnych operacji, mogących niekorzystnie wpłynąć na zdolność kredytową. Chcąc zaciągnąć kredyty dla firm w Krakowie, warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii. Najlepiej umówić się na spotkanie ze specjalistą jeszcze przed złożeniem wniosku kredytowego, tak aby uniknąć ewentualnych, nieprzyjemnych niespodzianek. O wiele lepiej przejść przez proces kredytowania razem z kimś, kto dokładnie wie, jak poruszać się po rynku kredytowym. Warto pamiętać, że sytuacja na nim zmienia się w sposób dynamiczny, dlatego z pomocy doradcy kredytowego powinny skorzystać nawet jednostki, które już kiedyś konsultowały się w sprawach kredytowych. Informacje, jakie otrzymały kilka miesięcy temu, mogą być już nieaktualne. Kredyty dla firm Kraków na stronie kancelariakredytowa.biz, sprawdź aby dowiedzieć się więcej.