W przypadku branży IT stosowane są różne rodzaje umów - zarówno umowa o pracę jak i współpraca w ramach B2B. Kwestią, o której należy wspomnieć, jest też pole eksploatacji. W poniższym artykule przedstawiamy pakiet najważniejszych informacji na temat umów w sektorze IT. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Jakie są rodzaje umów w sektorze IT? Wyjaśniamy!

W związku z tym, iż zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów IT od lat utrzymuje się na niezwykle wysokim poziomie, mogą oni liczyć na bardzo dobre warunki finansowe oraz zróżnicowane propozycje w zakresie benefitów pozapłacowych. Specjaliści IT mogą zdecydować się na różne formy współpracy. Liczba możliwości jest spora - stosuje się chociażby umowę o pracę, umowę zlecenia bądź dzieła a także kontrakty B2B

W zależności od tego, która forma współpracy zostanie wybrana, jednocześnie strony umowy muszą stosować się do innych przepisów prawa. Mianowicie: w przypadku umowy o pracę jest to Kodeks pracy, zaś w przypadku umów zlecenie, o dzieło oraz umów o współpracy w ramach B2B jest to Kodeks cywilny. Należy też wspomnieć, że istnieją inne, nieco mniej standardowe formy współpracy specjalistów IT z firmami funkcjonującymi w tej branży. Mianowicie: niektórzy fachowcy decydują się na utworzenie własnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie świadczy określone usługi dla danego klienta, jednak jest to opcja bardziej skomplikowana i wymagająca dłuższego przygotowania. 

Oprócz powyższego zagadnienia, wiele osób zastanawia się nad tym, dlaczego jednolity tech stack jest ważny dla biznesu. Odpowiedź na to pytanie można znaleźć na https://mindboxgroup.com/pl/dlaczego-jednolity-tech-stack-jest-wazny-dla-biznesu/

Umowa o pracę a B2B

Umowa o pracę to jeden z najbardziej podstawowych rodzajów umów, który jest bardzo chętnie wybierany w wielu branżach. Jej wyróżnikiem jest to, że istnieją tam określone wytyczne na temat tego, jakie zadania i w jakim wymiarze czasowym będzie wykonywał pracownik. Określone jest też bardzo dokładnie wynagrodzenie. Umowa o pracę może być zawarta na okres próbny, czas określony bądź nieokreślony. Istotne jest też to, że osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę mają zapewnione prawo do urlopów wypoczynkowych oraz rodzicielskich, co jest ogromnym udogodnieniem. Aby zakończyć współpracę w ramach umowy o pracę, należy złożyć wypowiedzenie. Innym rozwiązaniem jest odczekanie do momentu, aż umowa sama wygaśnie (jeśli jest na okres próbny bądź czas określony). 

Drugą najpopularniejszą formą współpracy specjalistów IT z firmami w tej branży jest umowa B2B. Na czym to polega? Jest to zupełnie inne rozwiązanie od umowy o pracę. Mianowicie: chodzi o to, że umowę podpisują dwa przedsiębiorstwa. W tym celu specjalista IT musi założyć własną firmę. Umowa B2B zazwyczaj dotyczy realizacji określonego projektu za wskazaną kwotę. Różnica jest taka, że może być ona bardzo szybko zakończona, a dodatkowo taka współpraca nie uprawnia do korzystania z urlopów wypoczynkowych czy rodzicielskich. Z drugiej strony prowadzenie własnej firmy daje szerokie możliwości w zakresie odliczania ponoszonych kosztów od podatku. 

Pole eksploatacji w umowach IT

Każdy specjalista IT w swojej codziennej pracy tworzy różnorodne aplikacje i programy. W związku z tym każda umowa pomiędzy programistą a pracodawcą powinna zawierać szczegółowe zapisy na temat przeniesienia praw autorskich. Bardzo ważne jest wyszczególnienie pól eksploatacji. Mianem tym określa się wszystkie sposoby wykorzystywania przygotowanych utworów. Jest to niezwykle istotne zarówno dla twórców, którzy chcą wiedzieć, jak będzie wykorzystywane ich dzieło jak i dla nabywców oprogramowania, którzy chcieliby mieć możliwie najszersze prawa w zakresie eksploatacji utworów. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na https://mindboxgroup.com/pl/pole-eksploatacji-w-umowach-it-o-czym-nalezy-wiedziec/