Rurociągi paliwowe dla stacji paliw są jednym z najważniejszych, tuż obok dystrybutorów, elementem wyposażenia, które muszą być odpowiednio zainstalowane. Jak wygląda techniczna budowa stacji benzynowej w praktyce?

Najważniejsze elementy wyposażenia stacji benzynowej

Zewnętrzną część stacji benzynowej widzimy bardzo często, tankując swoje auto. Wiata, w której dokonujemy płatności lub kupujemy kawę, dystrybutory i stanowiska do tankowania to jedynie mała część bardziej złożonej konstrukcji stacji paliw. Dystrybutory połączone są bowiem ze zbiornikami paliw, które najczęściej nie są widoczne na pierwszy rzut oka, bo albo znajdują się na tyłach budynku, albo zostały umieszczone pod ziemią.

Dystrybutory i zbiorniki paliw łączą rurociągi paliwowe dla stacji paliw, które mają nie tylko odpowiednią budowę, ale również muszą spełniać szereg wymogów bezpieczeństwa. Najczęściej przebiegają pod powierzchnią ziemi tak, by żadne czynniki zewnętrzne nie miały do nich dostępu. Dzięki temu paliwo jest bezpośrednio przekazywane do dystrybutorów ze zbiorników.

Prócz tego na stacji benzynowych znajdują się również takie elementy jak pylon cenowy, czyli duży baner, na którym wyświetlane są aktualne ceny paliw, a także miejsca parkingowe dla klientów, gdzie mogą zostawić auto, np. dokonując zakupów na stacji benzynowej, dzięki czemu nie tamują ruchu przy dystrybutorach.

Rurociągi i zbiorniki — podziemne czy naziemne?

Wyposażenie oraz techniczna część stacji benzynowych rzadko jest tematem dyskusji osób zewnętrznych, które jedynie dokonują zakupów paliwa, i mają dostęp tylko do dystrybutorów. Właściciele stacji natomiast doskonale rozumieją znaczenie położenia rurociągów i zbiorników, jako że na początku działalności musieli z pewnością podjąć określone decyzje. Rurociągi podziemne to najczęściej spotykane rozwiązanie, które umożliwia lepsze zagospodarowanie działki, na której znajduje się stacja benzynowa, ale również o wiele bezpieczniejsze z uwagi na ryzyko oddziaływania czynników zewnętrznych.

Według zaleceń rozporządzenia Ministra Gospodarki, rurociągi prowadzące paliwo do dystrybutorów mogą być zarówno naziemne, jak i podziemne, jednak z obserwacji wynika, że to drugie rozwiązanie jest o wiele częściej stosowane, nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również estetyki i zaprojektowania wyglądu stacji benzynowych, na co stawiają bardzo mocno szczególnie sieciowe stacje benzynowe.

Kto zajmuje się konstrukcją stacji benzynowych?

Do budowania stacji benzynowych niezbędne jest odpowiednie przygotowanie techniczne, wiedza na temat obowiązujących przepisów oraz doświadczenie. Z tego powodu na polskim rynku niestety nie znajdziemy zbyt wiele firm, które świadczą takie usługi.

Na ten moment jest kilka większych przedsiębiorstw, które zajmują się stacjami benzynowymi i ich budową, w zachowaniu ścisłych wytycznych technicznych oraz przepisów BHP. Z uwagi na ogromny koszt budowy stacji benzynowej, który może sięgać nawet kilka milionów złotych, czas trwania przedsięwzięcia jest zdecydowanie długi i wymaga dużych środków finansowych oraz nakładów pracy.