Powodów takiej sytuacji jest przynajmniej kilka: wysokie oczekiwania społeczne, szybkie tempo życia, obecność mediów społecznościowych. Ich leczeniem zajmują się wykwalifikowani psycholodzy i psychoterapeuci. Jakie są między nimi różnice?

Czym zajmuje się psycholog?

Psycholog to specjalista w dziedzinie zdrowia psychicznego, który ocenia zachowanie danej osoby i pomaga jej w poprawieniu jakości życia. Psycholog jest osobą przeszkoloną w zakresie prowadzenia terapii i leczenia, często w połączeniu ze sobą. Niektórzy psychologowie są również przeszkoleni w zakresie przepisywania leków w określonych przypadkach.

Głównym zadaniem psychologa jako specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego jest ustalenie przyczyny, dla której dana osoba zachowuje się lub czuje w taki sposób, jak się zachowuje, oraz próba pomocy tej osobie w przezwyciężeniu problemu (problemów).

Czym zajmuje się psychoterapeuta?

Psychoterapeuta zajmuje się pomaganiem pacjentom w radzeniu sobie z objawami niepokoju psychicznego poprzez terapię rozmową lub interwencje behawioralne. Terapia rozmowna polega na rozmowie z terapeutą o swoich uczuciach, wspomnieniach, marzeniach lub bieżących konfliktach; często jest prowadzona w połączeniu z innymi metodami leczenia, np. lekami.

Psychiatrzy leczą wszystkie rodzaje chorób psychicznych (z wyjątkiem zaburzeń osobowości), od zaburzeń nastroju, takich jak depresja, przez zaburzenia lękowe, takie jak zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, po schizofrenię i inne zaburzenia psychotyczne. Psychofarmakologia (stosowanie leków na receptę w leczeniu zaburzeń psychicznych) jest powszechnym narzędziem stosowanym przez psychiatrów, choć nierzadko stosują oni psychoterapię jako pierwszą metodę leczenia pacjentów.

Jaka jest różnica między psychologiem, a psychoterapeutą?

Dla wielu osób, oba te pojęcia są tożsame i oznaczają dokładnie ten sam zawód. Jak jednak przekonują nas sami specjaliści, tak nie jest. W praktyce jest tak, że Psycholog może być psychoterapeutą, choć wcale nie musi. Także psychoterapeuta niekoniecznie musi być psychologiem.

W praktyce, aby zostać psychologiem konieczne jest ukończenie studiów wyższych magisterskich prowadzone w systemie jednolitym. Natomiast psychoterapeuta musi posiadać wyższe wykształcenie i tytuł magistra studiów społecznych, humanistycznych lub tych o profilu medycznym, a następnie ukończyć specjalistyczne szkolenie.