Pozostaje jednak pytanie - na czym on dokładnie polega i jakie przepisy regulują tę gałąź gospodarki? Wyjaśniamy.

Kabotaż, czyli… ?

Słowo kabotaż pochodzi od nazwiska Giovanniego Caboto, włoskiego żeglarza żyjącego w XV wieku. Zasłynął on odkryciami geograficznymi, podobno docierając nawet do Mekki. Jednak współczesny kabotaż nie polega na odkrywaniu nieznanych dotąd terenów, choć to właśnie obszar operacyjny ma tu ogromne znaczenie.

Transport kabotażowy ma miejsce wtedy, gdy konkretna firma transportowa działa na terenie państwa, w którym nie ma swojej siedziby. Przykład? Polski przedsiębiorca transportowy z siedzibą w Rzeszowie realizuje zlecenie na transport rzeczy z Berlina do Hamburga.

Kto może zajmować się kabotażem?

Na podstawie obecnych przepisów, działalnością związaną z transportem kabotażowym może zajmować się każdy przedsiębiorca, wykonujący odpłatny przewóz drogowy. Czyli w praktyce musi on posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą, a także posiadać uprawnienia, z których najważniejsza jest licencja transportowa na przewóz międzynarodowy. Warto także pamiętać, że w przypadku zatrudnienia kierowcy z kraju trzeciego, wymagane jest posiadanie przez niego świadectwa kierowcy.

Przepisy UE dotyczące transportu kabotażowego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1072/2009 precyzyjnie reguluje to, co jest dozwolone w ramach transportu kabotażowego na terenie państwa należących do wspólnoty. Co więcej, rozporządzenia poszczególnych państw jeszcze bardziej precyzują ten dokument. Najważniejsze warunki, jakie trzeba spełnić podczas transportu kabotażowego, to:

 

  • Wcześniej musi odbyć się choćby częściowy rozładunek towaru, jeśli cały kurs realizowany jest w ramach transportu międzynarodowego. Tym samym zabronione jest zwiększenie załadunku na terenie innych państw, niż kraj przewoźnika.

  • W przypadku transportu, który częściowo był międzynarodowy, transport kabotażowy może być wykonany wyłącznie tym samym pojazdem, który wcześniej realizował zlecenie pomiędzy dwoma państwami

  • Zabronione jest wykonanie więcej, niż 3 przewozów kabotażowych przy jednym zleceniu. Ponadto, ostatni rozładunek musi zostać wykonany nie później, niż 7 dni od realizacji rozładunku transportu międzynarodowego.

 

A co z firmami, które chcą wykonać przewóz kabotażowy bez ładunku? Prawo dopuszcza tylko 1 taki kurs przy zleceniu. Warto też pamiętać, że niezbędnym warunkiem do wykonania transportu kabotażowego jest dokument poświadczający realizację zlecenia międzynarodowego przewozu towarów. Umożliwia to tzw. list CMR (czyli międzynarodowy list przewozowy), który jest wystawiany przy pierwszym transporcie, jaki odbył się na obszarze drugiego kraju wspólnoty.

O czym jeszcze warto pamiętać przy kabotażu?

Udając się w drogę z transportem kabotażowym, niezwykle istotny jest wspomniany już wcześniej list przewozowy CMR. Co powinien zawierać taki dokument? Najważniejsze są informacje dotyczące danych i podpis nadawcy transportu, a także przewoźnika, odbiorcy przewożonego ładunku i adres, na jaki mają zostać dostarczone. Ponadto, w CMR powinny się się też znaleźć dane dotyczące samego ładunku, czyli jego waga, opis wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdu, który dokonuje tego typu transportu.