Jakie opcje dostępne są dla frankowiczów?

Najnowsze wyroki frankowe pokazują jasno, że banki nie mogą już się czuć tak pewne swego jak wcześniej, ponieważ to wielu kredytobiorcom sądy przyznają rację. Nie ma więc przypadku w tym, że banki, mając to na uwadze, proponują swoim klientom ugodę. To pewne zaskoczenie dla wielu osób, gdyż wcześniej ciężko się było doprosić o takie możliwości w przypadku kredytów frankowych. Klienci mogą w tym momencie faktycznie zgodzić się na ten układ i podpisać ugodę, ale jeśli nie jest ona dla nich korzystna, mogą zainwestować w proces sądowy i dążyć do korzystniejszej z ich punktu widzenia ugody sądowej. Mogą też spłacać dalej kredyt na dotychczasowych zasadach, co raczej jawi się tu jako najmniej korzystne rozwiązanie. 

Czy banki dążą do ugody?

Trzeba przyznać, że ostatnio dość intensywnie działają banki, kontaktując się ze swoimi klientami. Dotyczy to wielu placówek, między innymi frankowiczów z Millenium Bank. Robią to po to, aby zaproponować mediacje mające doprowadzić do wypracowania ugody. W niektórych instytucjach takie propozycje zostają też wysyłane za pośrednictwem bankowości internetowej, z której korzysta bardzo wielu klientów. Niektóre z nich same czekają na klientów, aż ci się do nich zgłoszą. Tak między innymi wygląda ugoda z bankiem PKO BP czi ING Bankiem Śląskim.

Co oznacza ugoda?

Załóżmy, że zgadzamy się na ugodę - powstaje pytanie, co dla nas ten układ oznacza? Po pierwsze, zmienią się warunki naszego porozumienia z bankiem, zostaną one przekształcone, ale jak, to już zależy od konkretnego banku. Niemniej wszystkie opierają się na najważniejszych założeniach. Przede wszystkim powstaje nowe saldo zadłużenia, lecz nie w CHF, ale w PLN. Zmianie ulega oprocentowanie kredytu, dzięki czemu LIBOR/SACRON zostaje zastąpiony WIBOR-em. Na tej podstawie bank przygotowuje nowy harmonogram spłat w PLN z oprocentowaniem według modelu WIBOR, biorąc pod uwagę historyczną marżę z okresu zaciągnięcia kredytu. 

Ugoda w wielu przypadkach może się opłacać, ale każdy z nich trzeba rozpatrywać indywidualnie, by wygrać na tym układzie jak najwięcej.