Unijne wymagania na drodze do obniżenia emisji CO2

Budynki odgrywają kluczową rolę w globalnym wykorzystaniu energii i emisji gazów cieplarnianych, odpowiadając za 40% ogólnego zużycia energii na świecie oraz około 33% emisji. Doprowadziło to do ustalenia przez państwa członkowskie UE priorytetów związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla w sektorze budownictwa. W kontekście realizacji tego celu, Komisja Europejska wyznaczyła ambitne zadania, zobowiązując się do osiągnięcia przynajmniej 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Jednocześnie, strategicznym horyzontem jest stworzenie Unii Europejskiej neutralnej klimatycznie do 2050 roku. Te wyzwania, w połączeniu z dążeniem do bardziej zrównoważonego budownictwa, stanowią istotny element globalnych działań na rzecz ochrony środowiska i ograniczenia zmian klimatycznych, podkreślając potrzebę innowacyjnych rozwiązań, efektywnej modernizacji budynków i przekształcenia naszego sposobu korzystania z energii.

Jakie ekologiczne rozwiązania stosuje się przy budowie magazynów?

Obiektami, które uwzględnione zostały w unijnych strategiach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i promocji ekologicznych rozwiązań, są m.in. magazyny. Podobnie jak w przypadku innych obiektów, w procesie ich budowy coraz częściej wykorzystuje się materiały o niskiej emisyjności, jak choćby betony zeroemisyjne. Priorytetem jest również kształtowanie magazynów przyjaznych dla środowiska na każdym etapie użytkowania. Warto podkreślić, że podejście proekologiczne do obiektów przemysłowych, zdefiniowane jako ESG (Środowisko, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu i Zarządzanie), nie tylko przyczynia się do zrównoważonego budownictwa magazynowego, ale także prowadzi do znaczących oszczędności finansowych. 

Jak obniża się koszty ponoszone na energię w magazynach?

Niezależnie od tego, czy interesuje Cię budowa, czy wynajem magazynu, w każdym z tych dwóch przypadków istotna będzie dla Ciebie wysoka efektywność energetyczna budynku. Poza oczywistymi korzyściami dla środowiska, przynosi ona także istotne oszczędności związane z obniżeniem wydatków ponoszonych na energię elektryczną i cieplną. Cele związane z poprawą efektywności energetycznej budynków magazynowych można osiągnąć na wiele sposobów. Będzie to m.in.:

  • zastosowanie systemów BMS (ang. Building Management System),
  • wymiana tradycyjnego oświetlenia na diody elektroluminescencyjne (LED), które mogą zużywać nawet o 90% mniej energii niż klasyczne żarówki,
  • inwestycja w OZE (instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła),
  • inwestycja w magazyny energii i magazyny ciepła,
  • wysoka termoizolacyjność ścian i stropów,
  • zastosowanie zielonych dachów.

Nasadzenia roślinności w bliskim sąsiedztwie magazynów, choć nie przekładają się bezpośrednio na efektywność energetyczną budynków, to jednak stanowią wartość, ponieważ przyczyniają się do znacznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.