W domach i mieszkaniach prywatnych decyzja, jak osiągnąć te cele, może przynieść kilka różnych rozwiązań - np. podział prac tylko między członków rodziny albo zatrudnienie osoby do sprzątania.

Natomiast w przypadku firm czy różnych instytucji możliwe jest albo zatrudnienie odpowiednich pracowników we własnym zakresie albo współpraca z zewnętrzną firmą sprzątającą i proponującą dodatkowe usługi techniczno-remontowe. Które rozwiązanie jest dzisiaj lepsze - zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym?

Jak zorganizować sprzątanie i drobne prace techniczne w firmie?

Dzień pracy trwa przeważnie od 8 do 10 godzin, z pewnymi różnicami w soboty. Są jednak przedsiębiorstwa i instytucje pracujące na 2 albo nawet na 3 zmiany i to non stop, np. szpitale i hotele albo niektóre fabryki. To wszystko trzeba jakość pogodzić z pracami mającymi na celu utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu technicznego pomieszczeń. Chodzi tu m.in. o przeglądy instalacji, drobne naprawy oraz remonty i wykończenia. Prace te nie powinny przeszkadzać w wykonywaniu obowiązków służbowych załogi. A już całkowicie niedopuszczalne jest, aby przeszkadzały one kontrahentom lub gościom firmy przebywającym na jej terenie.

Zlecając to wszystko firmie zewnętrznej, można ustalić konkretne dni i godziny (np. późno popołudniowe albo w weekend) oraz poszczególne rodzaje prac porządkowo-technicznych. Co istotne - w takim przypadku zleceniodawca płaci jedynie za czas wykonywania zlecenia oraz jego konkretne części składowe. Natomiast nie ponosi kosztów zatrudnienia osoby lub grupy osób na etacie, nawet jeśli ich obowiązki nie zajmują pełnego dnia pracy. Co więcej, gdyby osoby te miały wykonywać swoje obowiązki przynajmniej w części o nietypowych porach doby, np. w nocy, trzeba by także wziąć pod uwagę odpowiednie dodatki do wynagrodzenia.

Firmy sprzątające - dlaczego warto z nimi współpracować?

Inwemer firma sprzątająca w regionie łódzkim poważnie myśli nie tylko o zaistnieniu na rynku, ale i o rozwoju, dlatego proponuje szeroki pakiet usług porządkowych. Zatrudnia więc odpowiednio przeszkolony personel, który dokładnie zna specyfikę poszczególnych prac służących utrzymaniu czystości oraz zapewnia mu stosowny sprzęt i środki. Jako że pracom porządkowym podlegają różne płaszczyzny: szklane, z tworzyw sztucznych, plastiku, drewna, kamienia oraz różne urządzenia - np. typowo biurowe albo specjalistyczne związane z konkretnym rodzajem działalności, osoby sprzątające muszą znać zasady postępowania z każdą z tych płaszczyzn i z poszczególnymi przedmiotami. Nie chodzi przecież o to, aby coś uległo zniszczeniu, np. w wyniku użycia niewłaściwego detergentu do mycia lub prania.

Zdarza się też, że firma sprzątająca rozszerza wachlarz swoich usług np. o zlecenia dla "złotej rączki", tak jest właśnie w przypadku Inwemer. Mogą to być drobne naprawy - kranów, kontaktów, różnego rodzaju mebli, zamków, drzwi, okien itd. Oprócz tego zdarzają się też możliwości zlecenia napraw i przeglądu instalacji, wyposażenia przeciwpożarowego, a nawet całych budynków pod względem technicznym.

Możliwość skorzystania z tak szerokiego wachlarza usług świadczonych przez jedną firmę to oszczędność czasu i pieniędzy. Kompleksowy charakter współpracy pozwala zapomnieć o różnych niedogodnościach, jak choćby szukanie specjalistów od różnych drobnych prac w momencie, gdy zaistnieje taka potrzeba. Chodzi też o samo comiesięczne rozliczenie, kiedy nie trzeba pamiętać, że faktury za usługi przyjdą z kilku różnych firm, niekoniecznie jednego dnia. Jedna firma rozliczy się jednym dokumentem, z wyszczególnieniem wykonanych prac i godzin, które trzeba było na ich realizację poświęcić.