Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 38/2021

Wypadek na Bugaju. Mężczyzna wpadł do studni

POWRÓT 
Wpadł do studni

Strażacy uratowali człowieka. Wpadł do studni (foto: Kamil Misiek)

Mężczyzna wpadł do studni Życie PabianicstudniastudniaWpadł do studniWpadł do studni
ad
ad