Życie Pabianic

ad
Starostwo TV
życie pabianic
Życie Pabianic numer 24/2024

„Tu jest nasz drugi dom”

POWRÓT 
centrum seniora

„Tu jest nasz drugi dom” (foto: Kamil Misiek)

Seniorzy w Centrum Seniora Życie Pabianiccentrum senioracentrum senioracentrum senioracentrum senioracentrum senioracentrum senioracentrum senioracentrum senioracentrum seniora
ad