Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 42/2019

Ulica Bugaj: powstaje chodnik z prawdziwego zdarzenia

POWRÓT  
Na ul. Bugaj położą chodnik z kostki brukowej Życie Pabianic

Robotnicy zerwali stare płyty i asfalt udający chodnik (foto: Kamil Misiek)

Na ul. Bugaj położą chodnik z kostki brukowej Życie Pabianic Ulica Bugaj: powstaje chodnik