Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 18/2021

Miasto przekazało kolejne pieniądze na maseczki, przyłbice, płyny dezynfekujące, rękawiczki... Kto je dostał?

POWRÓT 
kolejna transza pieniędzy przekazana na walke z COVID-19

dostawa środków ochrony osobistej (foto: Urząd Miejski)

kolejna transza pieniędzy przekazana na walke z COVID-19
ad
ad