W pochodzie pierwszomajowym w Pabianicach kroczyło zaledwie 60 osób (z orkiestrą). W samo południe z czerwonymi sztandarami i czerownymi balonikami przemaszerowali spod Urzędu Miejskiego (Zamkowa 16) na Stary Rynek.
Wcześnie członkowie SLD wybrali nowego przewodniczącego powiatowego koła tej partii. Został nim Bogdan Piotrowski - działacz krwiodawców i PCK. Popracia nie dostał dotychczasowy przewodniczący Zbigniew Mencwal - były cenzor PRL, obecnie wiceprezes Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.