Najmłodsi uczniowie Gimnazjum nr 3 mieli problem z wyjściem ze szkoły wczoraj (5 stycznia) około godziny 14.00. Bali się, bo przed szkołą grupa starszych kolegów nacierała ich śniegiem. Przepychanki były na tyle głośne i poważne, że zainterweniowała Straż Miejska. Prowodyrzy „zabawy” uciekli.