Przedstawieciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i reprezentanci dyrektorów szkół spotkali się aby omówić postulaty nauczycieli i pracowników oświaty.
Nauczyciele domagają się:
"- zagwarantowania zwiększenia do 2010 r. wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami o co najmniej 50%, między innymi poprzez zwiększenie nakładów na oświatę publiczną,
- utrzymania dotychczasowego zakresu praw i obowiązków nauczycielskich wynikających z ustawy Karta Nauczyciela,
- utrzymania dotychczasowych uprawnień emerytalnych nauczycieli.
Na spotkaniu nie osiągnięto porozumienia. W związku z tym 27 maja nauczyciele będą strajkować.
Reprezentantami dyrektorów szkoł byli: Janusz Retkowski, dyrektor szkoły w Szynkielewie, Hanna Grącka z ZS nr 3 oraz Waldemar Flajszer ze SP nr 3. W spotkaniu wzięły udział Elżbieta Dyba, prezes ZNP i Teresa Sobala, wiceprezes ZNP. Jako mediator - Dariusz Wypych.