We wrześniu w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego zarejestrowaliśmy 870 pojazdów, od początku roku – 8.766. We wrześniu wyrejestrowano i skreślono z ewidencji 421 pojazdów, a w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy – 3.674. Wydział zajmuje się prowadzeniem rejestru pojazdów, wydawaniem praw jazdy oraz nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów i nad ośrodkami szkolenia kierowców. Od początku roku nastąpił przyrost w naszym powiecie o 5.092 pojazdy.

Wydano 452 prawa jazdy, od początku roku – 3.534.