Dwóch radnych powiatowych wstrzymało się od głosowania nad udzieleniem absolutorium staroście pabianickiemu -  Krzysztofowi Haburze3. Byli to: Zbigniew Mencwal i Józef Wiaderek. Reszta radnych uznała, że starosta zasłużył na absolutorium. 
Na sesji nie był dwóch radnych: Roberta Rządzińskiego i Zbigniewa Skowrońskiego.