W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce Pabianickiej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2014 rok. Prezes OSP Jakub Olejnik przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki, a skarbnik Grzegorz Sulej podsumował stan finansów.

W minionym roku jednostka wzbogaciła się o nowy samochód marki Peugeot Boxer do ratownictwa techniczno-ekologicznego. Koszt: 113.500 zł, gdzie 45.000 zł pozyskano z WFOŚiGW, a resztę kwoty z Urzędu Gminy Pabianice. Zakupione także zostały trzy komplety ubrań bojowych i kurtyna wodna. Drużyna młodzieżowa brała udział w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w Koluszkach, gdzie zajęła trzecie miejsce. Za to osiągniecie zarząd gminny ZOSPRP w Pabianicach na wniosek zarządu OSP w Górce Pabianickiej odznaczył członków zwycięskiej drużyny Złotą Odznaką Drużyny Młodzieżowej, a zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Łodzi ufundował mundury dla drużyny młodzieżowej.

Wśród zaproszonych był generał Ignacy Ścibiorek - były komendant główny PSP i brygadier Andrzej Bohdanowicz - komendant powiatowy PSP. Walne zebranie udzieliło absolutorium za 2014 rok dla zarządu OSP w Górce Pabianickiej.