Przyznawana przez 6 kolejnych lat Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego miała dużą rangę i cieszyła się wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców naszego regionu.

- Począwszy od tego roku, jej kontynuacją jest ustanowiona przez wojewodę łódzkiego i marszałka województwa łódzkiego Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego, która, jak jej poprzedniczka, stanowi podziękowanie i wyróżnienie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, wnoszących znaczący wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki województwa łódzkiego oraz budujących pozytywny wizerunek regionu w kraju i za granicą - wylicza Andrzej Moszura, przewodniczący kapituły konkursu.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego, sprzyjająca promocji laureatów, prezentacji i upowszechnianiu ich działań oraz dróg prowadzących do osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych, ma charakter honorowy i nie są z nią związane gratyfikacje finansowe.

W roku 2010 Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego zostanie przyznana pod koniec czerwca w  kategoriach: ”Duże przedsiębiorstwo”, „Średnie przedsiębiorstwo”, „Małe przedsiębiorstwo”, „Mikroprzedsiębiorstwo”, „Gospodarstwo rolne”, „Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii”.

Kandydatów do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego 2010 mogą zgłaszać między innymi samorządy terytorialne i gospodarcze, uczelnie, fundacje, ośrodki doradztwa rolniczego, a także stowarzyszenia oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zgłoszenia aspirujących do nagrody przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców (po uzyskaniu zgody ich właścicieli) przyjmowane będą do 24 maja br. Laureaci Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego nie mogą uczestniczyć w następnych trzech kolejnych edycjach konkursu w danej kategorii.

Wzory wniosków o nagrody w poszczególnych kategoriach dostępne są w sekretariacie Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego 2010:
Łódzki Urząd Wojewódzki, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
(tel. (42) 664-10-94, faks (42) 664-11-37, (42) 664-15-00, (42) 664-10-88),

a także na stronach internetowych:
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - www.lodzkie.eu
i Urzędu Marszałkowskiego – www.lodzkie.pl
Skład Kapituły: Stanisław Bielecki rektor Politechniki Łódzkiej, Krzysztof T. Borkowski kanclerz Łódzkiej Loży BCC, Marek Cieślak prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, Waldemar Drozd dyrektor TVP Oddział w Łodzi, Witold Gerlicz prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Łodzi, Mirosław Golis prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Andrzej Gorczyński prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Paweł Górski rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Barbara Günther dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Paweł Jóźwiak, Mariusz Koziński dyrektor kancelarii marszałka, Andrzej Moszura ekspert gospodarczy, Barbara Mrozińska-Badura prezes Zarządu Telewizji TOYA SA, Włodzimierz Nykiel rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Barbara Piegdoń-Adamczyk redaktorka naczelna Gazety Wyborczej Łódź, Stanisław Rudolf prezes PTE Oddział w Łodzi, Marek Składowski prezes Radia Łódź SA.