W marcu planowane są badania marketingowe wielkości i struktury popytu oraz przychodowości pabianickiej komunikacji miejskiej. Odbędą się na wszystkich liniach MZK oraz w tramwaju „41” i nocnym autobusie „N4”. Badanie uwzględni również liczbę pasażerów wsiadających do pociągów i wysiadających na stacji Pabianice. Urząd Miejski zaprosił firmy do składania ofert.

- Badanie szczegółowo określi, na ile pasażerowie korzystają z komunikacji miejskiej w dni powszednie, sobotę i niedzielę: gdzie wsiadają i wysiadają, jakie rodzaje biletów kupują (łącznie z uprawnieniami do ulg i bezpłatnych przejazdów), jakie są faktyczne czasy odjazdów i przyjazdów z przystanków, jakie obłożenie kursów i rentowność – tłumaczy AnetaKlimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Ankieterzy będą spisywać uwagi i sugestie pasażerów. W efekcie powstanie analiza popytu i przychodowości usług pabianickiej komunikacji miejskiej.

Po co to badanie? Opracowanie docelowo będzie załącznikiem do studium wykonalności dla projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”, przewidzianego do dofinansowania ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Koszt realizacji badań będzie w 85% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (jako część niezbędnej dokumentacji dla projektu komunikacyjnego). Pełne opracowanie ma być gotowe w drugiej połowie roku. Wyniki badań zostaną wykorzystane również. przy planowaniu kursów i rozkładów jazdy.

- Przy badaniach zatrudnienie znajdzie nawet kilkadziesiąt osób, głównie studentów – dodaje Klimek.