Na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 17 leżało bardzo dużo śmieci. Dziś (piątek) przed południem mieszkańcy bloku sąsiadującego ze szkołą zawiadomili o tym Straż Miejską.
- Patrol pouczył osobę odpowiedzialna za porządek na terenie szkoły - mówi Ireneusz Niedbała, zastępca komendanta Straży Miejskiej.