Mieszkańcy posesji przy ulicy Wyszyńskiego mieli dość śmieci i liści zalegających na chodniku. Wezwali strażników miejskich, którzy potwierdzili nieporządek i zawiadomili Eko– Region.