Pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej porządkują trawnik przy placu na Starym Rynku. Zgrabili liście i usunęli trawę. Przygotowują miejsce do zasadzenia kwiatów, które wyrosną na wiosnę.