Akcja jest ogólnopolska i ma wplynąć na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Są nimi: piesi, rowerzyści, kierujący hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego, osoby poruszające się za pomocą urządzeń wspomagających ruch, motorowerzyści oraz motocykliści.

Policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. Szczególnie przyjrzą się wzajemnym relacjom kierujących samochodami i „niechronionych”.

Patrole widoczne będą przede wszystkim w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań, w obrębie których dochodzi do tragicznych zdarzeń właśnie z tą grupą uczestników.

Przypomnijmy kilka zasad, które z pewnością pomogą bezpiecznie poruszać się po drogach.

Pieszy wchodząc na "zebrę" ma pierwszeństwo przed pojazdem z wyłączeniem tramwaju. Jednakże zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Pieszy wchodząc na przejście jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność, a to oznacza, że powinien zwiększyć uwagę i upewnić się, czy może bezpiecznie wejść na jezdnię lub torowisko.

Wchodząc na jezdnię wprost przed nadjeżdżający pojazd całkowicie pozbawiamy kierującego szansy na jakąkolwiek reakcję i bezpieczne zatrzymanie się. W kontakcie z pojazdem to pieszy najbardziej narażony jest na utratę zdrowia i życia. Pieszego nie chronią poduszki powietrzne, karoseria czy pasy bezpieczeństwa.

Kolejnym bardzo niebezpiecznym zachowaniem pieszych jest łamanie zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię w sposób, który ogranicza możliwość obserwowania sytuacji wokół niego.

Jak pokazują analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, winę za część wypadków ponoszą sami piesi, poprzez nieostrożne wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, zza pojazdu lub przeszkody, przekraczając jezdnię w miejscu niedozwolonym albo wchodząc na jezdnię przy czerwonym świetle.