Małgorzata Biegajło wygrała konkurs na stanowisko dyrektora w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego przy ul. Kazimierza. Nowe stanowisko obejmie 1 marca. Do tego czasu pełnić będzie tylko obowiązki dyrektora placówki.