- Dziękuję za 15 lat mojej komendanckiej służby - napisał Budziński na stronie www.pabianice.zhp.pl.
Nazwisko nowego komendanta-komendantki poznamy w sobotę przed południem.
Niedzielny koncert Wołosatek w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 14 rozpocznie się o godz. 17.00.
Odchodzący komendant pabianickiego Hufca ZHP awansował - w Warszawie jest zastępcą naczelnika do spraw organizacji i zarządzania.
Harcmistrz Krzysztof Budziński ma 44 lata, wykształcenie średnie. W harcerstwie działa od 1975 roku. Żonaty, ma syna. Był drużynowym 47. Drużyny Harcerskiej im. J. Dąbrowskiego, instruktorem Namiestnictwa Zuchowego, zastępcą komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP. W latach 1997–2005 wchodził w skład Rady Naczelnej ZHP. Współtworzył program ekonomiczny ZHP.

Wołosatki to harcerski zespół wokalno-instrumentalny, który śpiewa od w 1974 roku. Prezentuje i popularyzuje walory turystyczne kraju, a zwłaszcza Bieszczadów, w tradycyjnej i współczesnej piosence harcerskiej. Zespół Wołosatki wylansował wiele przebojów śpiewanych przez całą harcerską i turystyczną Polskę. Nagrał i wydał kilkanaście płyt oraz dziesięć edycji "Śpiewniczka Bieszczadniczka". Po zdobyciu wszystkich możliwych nagród na Ogólnopolskich Przeglądach Piosenki Turystycznej YAPA i Bakcynalia, od 1988 roku występuje tam jedynie w charakterze zaproszonego gościa.