Światła nie działają na skrzyżowaniu ulic Grota-Roweckiego i Nawrockiego. Kierowcy jadą ostrożnie, mimo to należy bardzo uważać.