VII seminarium ekologiczne pod patronatem prezydenta Zbigniewa Dychty odbyło się dziś w MOK-u. Dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki
Łódzkiej wygłosiła wykład pt: "Odpady-narastający problem XXI wieku".
Seminarium zostało zorganizowane przez Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej, przy współudziale Wydziału Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska UM oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia UM.