Muszą intuicyjnie rozszyfrować co nakazuje, bądź czego zabrania znak ustawiony przy skrzyżowaniu z ul. Łaską.