Zakończył się nabór wniosków do przedszkoli. Nie wiadomo jeszcze dla ilu dzieci braknie miejsc.

- Gdyby nie nowe grupy przedszkolne, które uda się utworzyć w czterech placówkach, mielibyśmy ogromny problem – mówi Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. - Nie oznacza to jednak, że miejsce znajdzie się dla każdego dziecka.

W pabianickich przedszkolach jest obecnie ok. 390 wolnych miejc. Nie ma jeszcze dokładnej liczby chętnych, bo trwa weryfikacja podań.

- Rodzice mogą składać chęć zapisania dziecka do kilku przedszkoli – dodaje Boryń. - Na pewno więc na dzień dzisiejszy podań w przedszkolach jest o wiele więcej, niż dzieci, które miałyby do placówek uczęszczać.

Urzędnicy są przygotowani do tworzenia klas „zerowych” w szkołach jeśli zbiorą się chętni. To rozładowałoby sytuację. Na razie jednak zebrały się tylko dwie grupy - w Szkole Podstawowej nr 5 i w Szkole Podstawowej nr 13. Są trzy szkoły, w których „zerówki” na pewno nie będą tworzone. To Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 9 i Szkoła Podstawowa nr 14.

Szczegóły dotyczące naboru poznamy już niedługo. Do tego dnia wnioski, które wpłynęły do przedszkoli, zostaną zweryfikowane przez dyrekcję. Później rozpocznie się weryfikacja nazwisk, które pojawiają się zarówno na listach przedszkolnych, jak i szkolnych.

- Może się okazać, że niektórzy rodzice zapisali dziecko do pierwszej klasy, ale awaryjnie nie zrezygnowali z przedszkola. Teraz będą musieli się określić, bo inaczej my nie będziemy mogli przygotować organizacji na kolejny rok szkolny – twierdzi Waldemar Boryń.

Po weryfikacjach zbierze się komisja, która sprawdzi formalną poprawność wniosków. Zgodnie z określonymi kryteriami będą przyznawane punkty. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci rodziców samotnie wychowujących lub też z niepełnosprawnościami. Listy dzieci spełniających wymogi będą wywieszone 18 kwietnia. Później rodzice mają kilka dni na potwierdzenie chęci zapisania dziecka do danego przedszkola.

- Jeśli rodzic tego nie zrobi, dziecko zostanie skreślone z listy potencjalnych kandydatów – dodaje naczelnik.

Ostateczna lista dzieci przyjętych do przedszkola będzie znana 25 kwietnia.