Wymagania, jakie musi spełnić kandydat na zawodowego strażaka to:

posiadanie obywatelstwa polskiego

niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

korzystanie z pełni praw publicznych

posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego

posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby

Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. C.

Kandydaci mogą składać oferty do 14 października, a już 17 będą ogłoszone wyniki pierwszego etapu postępowania kwalifikującego. Termin testu sprawnościowego zostanie podany 18 października. Egzamin ten będzie składał się z trzech etapów - podciągania na drążku, biegu po kopercie i próby wydolnościowej.

Szczegóły dotyczące ogłoszonych naborów znajdują się na stronie komendy PSP w Pabianicach, w zakładce "Załatw sprawę-> Służba i praca".