95 miejskich wiat przystankowych, 5 wiat rowerowych i gablota informacyjna na przystanku ul. Kilińskiego/SDH zostaną umyte w tym roku cztery razy - zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Urząd Miejski.

- Prace porządkowe polegają na gruntownym umyciu całej wiaty, łącznie z zadaszeniem i ławkami, tablicami z opisami przystanków i koszami na śmieci, a także usunięciu z szyb nalepek, napisów i innych zanieczyszczeń – informuje Aneta Klimek, rzecznik UM. - Umyte zostaną również ławki znajdujące się w wiatach metalowych.

Pierwsze mycie przed Wielkanocą.

Urząd Miejski zaprosił wykonawców do składania ofert. Rozstrzygnięcie w przyszłym tygodniu.