Od soboty na emeryturze jest ordynator oddziału intensywnej opieki medycznej w pabianickim szpitalu - doktor Kazimierz Kozłowski. Przez długie lata doktor Kozłowski ratował tysiące pabianiczan. Pacjenci darzą go ogromnym szacunkiem, bo potrafił długo i cierpliwie rozmawiać z rodzinami ciężko chorych. Zawsze znajdował czas, by dodać otuchy, wyjaśnić przebieg leczenia. Z niezwykłym taktem i wrażliwością umiał mówić o sprawach smutnych, przygotować rodzinę na najgorsze.
Dziś doktor Kazimierz Kozłowski ma 65 lata. W naszym szpitalu pracował 42 lata.
Od niedzieli obowiązki orydnatora pełni doktor Włodzimierz Abramowicz - dotychczasowy zastępca doktora Kozłowskiego. W szpitalu pracuje 22 lata. Będzie je pełnił do chwili, gdy dyrekcja szpitala rozstrzygnie konkurs na stanowisko odrynatora oddziału intesywnej opieki medycznej.