Wskazani przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Radę Radców Prawnych specjaliści prawa cywilnego i administracyjnego już od 28 maja w godz. 15.00-18.00 i przez cały weekend (sobota-niedziela w godz. 10.00-15.00) nieodpłatnie doradzać będą osobom poszkodowanym w wyniku powodzi.

- To inicjatywa ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, który o udział w niej poprosił prezesów obu samorządów prawniczych - informuje Joanna Dębek, rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości. - Wszyscy chętni do uzyskania porady powinni zgłaszać się do afiliowanych przy Ministerstwie Sprawiedliwości Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W razie potrzeby będą tam także mogli liczyć na bezpłatną pomoc psychologa.

W przypadku niemożności dotarcia do ośrodków osób bezpośrednio dotkniętych skutkami powodzi, specjaliści doradzą ich bliskim. Prawnicy będą także dyżurować w Okręgowych Izbach Radców Prawnych oraz Okręgowych Radach Adwokackich. O szczegółach tej pomocy informują poszczególne samorządy prawnicze.

- Aktualnie pracujemy nad rozwiązaniem, które umożliwiłoby dotarcie pomocy prawnej bezpośrednio do osób dotkniętych skutkami powodzi – mówi minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Poszkodowani przez powódź znajdą bezpłatną pomoc w siedzibie  Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych „Wszyscy razem – In Corpore” przy ul. Franciszkańskiej 15  w Łodzi  (free.ngo.pl/incorpore),  tel. 0 42 639 72 03 i  tel. 0 42 655 20 40.