O bezpieczeństwie dzieci, między innymi w kontekście zwalczania dopalaczy, była mowa podczas wizyty (2 lipca) ministra zdrowia Mariana Zembali w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Prezydent Grzegorz Mackiewicz przedstawił na niej „antydopalaczowe” działania podjęte przez Pabianice. Zaprosił ministra zdrowia do naszego miasta. Zaproszenie zostało przyjęte

Od 1 lipca obowiązuje znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, która daje nowe możliwości w walce z dopalaczami.

- Musimy być w tej walce zdeterminowani, bo chodzi o nasze dzieci. Nie wolno nam ustępować – mówił minister zdrowia.

Tyle sklepów z dopalaczami, cow województwie łódzkim, nie ma w żadnym innym w Polsce, a niechlubnym centrum stały się Pabianice.

- Pół roku temu prezydent Grzegorz Mackiewicz podjął działania, żeby ukrócić biznes, który kręcił się dzięki lukom w prawie. W pismach do Ministerstwa Zdrowia prosił o przyspieszenie prac mających na celu zmianę przepisów zmierzającą do wyeliminowania handlu dopalaczami - informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego.

Wprowadzona ustawa zakłada m.in. objęcie kontrolą ustawową 114 nowych substancji, mających działanie psychoaktywne oraz wywierających wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, których obecność stwierdzono w dopalaczach.

- Przyjęcia ustawy nie można traktować jak zwycięstwa, bo celem jest definitywna likwidacja dopalaczy. Mimo starań rządu walka z dopalaczami jest nierówna – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Na spotkaniu z ministrem prezydent Pabianic zaproponował, żeby substancji psychoaktywnych nie klasyfikować wyłącznie w ustawie, ale również w ministerialnych rozporządzeniach, ponieważ wciąż będą pojawiać się nowe substancje, które nie są objęte restrykcjami. Ponadto handel dopalaczami przeniósł się do internetu.

Marek Posobkiewicz, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego, poinformował, że 1 lipca kilkuset pracowników sanepidu i policji równolegle weszło do 120 sklepów w całej Polsce. Taka akcja odbyła się również w Pabianicach: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/skontrolowali-dopalacze.html

GiS podkreśla, że ważna jest profilaktyka, skierowana do potencjalnych nabywców, głównie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, prowadzona m.in. przez organizacje pozarządowe, jak Związek Harcerstwa Polskiego. O wyrabianiu prawidłowych postaw wśród młodzieży i zapełnianiu jej wolnego czasu mówił hm. Krzysztof Budziński, zastępca naczelnika ZHP. Na spotkaniu obecna była również phm. Oliwia Pietrzak, komendantka hufca ZHP w Pabianicach.