Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną zapłacimy 85 zł.
Dowód rejestracyjny kosztować będzie 54 zł (jest 48 zł), komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł (jest 11 zł), a nalepka kontrolna - 18,50 zł (jest 16,50 zł).
Opłaty za wydanie prawa jazdy wzrosną do 84 zł (jest 70 zł), międzynarodowego prawa jazdy  -do 30 zł (jest 25 zł), pozwolenia - do 24  zł (jest 20 zł).