Ustalono, że od 1 kwietnia podskoczy taryfa za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z naszych mieszkań - o 10 procent.
Za metr sześcienny wody i ścieków będziemy płacić o 96 groszy więcej, czyli 7,39 zł (było 6,43 zł).
– Przy założeniu, że miesięcznie zużyjemy 3 metry sześcienne wody i odprowadzimy tyle samo ścieków, nasze koszty wzrosną o 2,88 zł – tłumaczy prezydent.
Teraz płacimy 19,29 zł, a od 1 kwietnia będziemy płacić 22,17 zł.