Aż 10 osób walczy o fotel w Miejskim Ośrodku Kultury. Na oferty Urząd Miejski czekał do 29 listopada, do godz. 16.00.

– Wpłynęło dziesięć. Nie wiem, kto je złożył – mówi wiceprezydent Małgorzata Biegajło. – Komisja dopiero otworzy koperty.

W ciągu najbliższych 14 dni roboczych muszą się odbyć spotkania komisji z kandydatami.

– Oczekujemy, że przedstawią ciekawą koncepcję na działalność MOK–u i plan – dodaje prezydent Zbigniew Dychto.

Do 1 listopada dyrektorem był Radosław Żurawski.