Na najbliższej sesji rady powiatu zostanie przedstawiony projekt uchwały odnośnie przystąpienia powiatu pabianickiego do przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych – wrota województwa łódzkiego”. Program ten ma na celu wdrożenie przez jednostki administracji samorządowej: platformy elektronicznych usług publicznych, elektronicznego obiegu dokumentów, infrastruktury podpisu elektronicznego, publicznych punktów dostępu do internetu tzw. E-kioski. Będzie on wchodził w życie od 2009 roku.