Edupark (teren zielony przy Szkole Podstawowej nr 13 wraz z przystosowaniem do minimiasteczka ruchu drogowego) został zrealizowany jako pierwsze zadanie z ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

W miasteczku odbyły się już pierwsze sprawdziany na kartę rowerową.