Katecheta z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 i nauczycielka języka niemieckiego z Zespołu Szkół nr 1 powalczą o tytuły nauczycieli mianowanych. Szefem komisji egzaminacyjnej jest Marian Lorenczak, naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie. W jej skład wchodzą: przedstawiciel kuratorium oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 – dyrektor Bożena Bulzacka oraz eksperci – Ewa Wypych i Ireneusz Pietrus, a w Zespole Szkół nr 1 – dyrektor Janina Śmiechowicz oraz eksperci - Joanna Strzelczyk–Jajczak i Joanna Szeszko.
O tytuł nauczyciela mianowanego można ubiegać się po 2 latach i 9 miesiącach pracy jako nauczyciel kontraktowy.
Wraz z tytułem nauczyciela mianowanego rośnie pensja o 100-200 zł (brutto) w zależności od stażu pracy.
Następnym etapem rozwoju naukowego jest tytuł nauczyciela dyplomowanego. O ten tytuł przed komisją w kuratorium stara się nauczycielka z ZS nr 3.