Funkcjonariusze z fotoradarem ustawili się na ulicy Świetlickiego. Spotkać ich można przy skrzyżowaniu z ulicą Bugaj.